Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą

 • dane stron umowy,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia

Czytaj więcej...

Darowizna lokalu spółdzielczego własnościowego

 • dane stron umowy wraz z zaznaczeniem pokrewieństwa (tj. komu darujemy np. synowi,

Czytaj więcej...

Pełnomocnictwo do sprzedaży

 • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 • dane osoby pełnomocnika (imiona, imiona rodziców, nazwisko, PESEL)

Czytaj więcej...

Sprzedaż lokalu spółdzielczego własnościowego

 • dane stron umowy,
 • numer księgi wieczystej (jeżeli została założona),

Czytaj więcej...

Darowizna działki

 • dane stron umowy wraz z zaznaczeniem pokrewieństwa (tj. komu darujemy np. synowi, rodzicom, dziadkom, czy może osobie niespokrewnionej),
 • numer księgi wieczystej,

Czytaj więcej...

Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku

 • dane osoby składającej oświadczenie,
 • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej oraz informacja o ostatnim miejscu jej zamieszkania,

Czytaj więcej...

Sprzedaż działki

 • dane stron umowy,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności etc.,

Czytaj więcej...

Intercyza (rozdzielność majątkowa)

 • dane stron umowy, 
 • jeżeli osoby zawierające umowę są już w związku małżeńskim -

Czytaj więcej...

Postępowanie spadkowe

 • dane spadkobierców,
 • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej oraz informacja o ostatnim miejscu jej zamieszkania,
 • zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej,

Czytaj więcej...

Darowizna lokalu z księgą wieczystą

 • dane stron umowy wraz z zaznaczeniem pokrewieństwa (tj. komu darujemy np. synowi, rodzicom, dziadkom - czy osobie niespokrewnionej),

Czytaj więcej...

Testament

 • dane osoby sporządzającej testament,
 • dane osoby powoływanej do dziedziczenia (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia),

Czytaj więcej...