Darowizna lokalu z księgą wieczystą

  • dane stron umowy wraz z zaznaczeniem pokrewieństwa (tj. komu darujemy np. synowi, rodzicom, dziadkom - czy może osobie niespokrewnionej),
  • numer księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności etc., prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, inne),
  • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli obecny właściciel nabył lokal na podstawie tytułów tam wskazanych, w szczególności dziedziczenia (niezależnie od terminu) albo na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01.01.2007r.,
  • wartość rynkowa lokalu,
  • data i warunki wydania lokalu, 
  • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane).

PRZECZYTAJ GDZIE UZYSKAĆ WYMAGANE DOKUMENTY