Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku

  • dane osoby składającej oświadczenie,
  • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej oraz informacja o ostatnim miejscu jej zamieszkania,
  • dane dotyczące pozostałych krewnych zmarłego (w zależności jak blisko spokrewniona jest osoba składająca oświadczenie - w pierwszej kolejności dane małżonka, dzieci/wnuków, następnie rodziców i rodzeństwa, później dzieci rodzeństwa itd.),
  • jeżeli były już składane oświadczenia przez innych krewnych zmarłego - wypis aktu notarialnego obejmującego te oświadczenia,
  • informacja czy składający oświadczenie zamierza odrzucić spadek, czy chce go przyjąć (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza).

PRZECZYTAJ GDZIE UZYSKAĆ WYMAGANE DOKUMENTY